Sosyal Sorumluluk

Tüm çalışanlarımıza eğitim olanakları sunarak, sisteme bilinçli katılımlarını sağlayarak, İş Güvenliği ve Çevre konularında sürekli iyileşmeyi hedefliyoruz.

Üretim safhamızda, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek, toprak, hava, su kirlenmesini önlemek ve geri kazanımı arttırmak için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz.

Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik, düzenleme ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına eksiksiz uyuyoruz.

İş Güvenliği ve Çevre alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, tüm faaliyetlerinde en güvenli ve çevre ile en uyumlu teknolojiyi kullanmaya çalışarak, sürekli gelişim sağlıyoruz.

İş ve Çevre kazalarının önlenebileceğine inanarak, tüm çalışanların aktif katılımı ve riskleri kaynağında yok etmek suretiyle ‘ sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’ hedefine ulaşmaya çalışıyoruz

Ayrıca; Erfa Torna Makina Sanayi Ticaret Ltd.Şti, kuruluşundan bugüne kadar, sosyal yardımlaşma, çeşitli eğitim bursları ve çevre-kültür alanlarında oldukça duyarlı hareket etmekte ve geleceğe yatırım yapmayı sürdürmektedir.

Ürettiklerimizle her gün dünya çapında milyonlarca insanın hayatına dokunuyoruz.